Program for Seniorseminar 16-17 oktober 2019 (33646)

Onsdag 16. oktober

10.30 Åpning ved kurskomiteen
10.45 Kommer visdom med alderen
12.45 Lunsj
13.45 SOPs ytelser og private forsikringer
14.45 Pause
15.00 Fortsatt sammen
16.00 Pause
16.15 Fortsatt sammen forts.
19.30 Vi møtes i Trollhallen
20.00 Middag

Torsdag 17. oktober

07.00 Frokost
08.30 Aldring, læring og vekst
09.30 Fysisk aktivitet - vedlikehold og utvikling
10.30 Pause
10.45 Seniorpolitikk i praksis i sykehusene
10.45 Avvikling av praksis + delt praksis
12.00 Lunsj
13.00 Skatt og pensjon
14.00 Pause
14.15 Aktuell familiejus, arv, skifte og familierett
15.15 Pause
15.30 Aktuell familiejus fortsetter
16.00 Oppsummering og hjemreise
-
Med forbehold om endringer i programmet