Alle kurs
ID. 33647

Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt

Informasjon

Kurset er særlig beregnet på spesialister og leger under spesialisering i geriatri, alderspsykiatri og nevrologi, samt psykologer.