Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt (33647)

Dato: 3-4. feb 2020
Sted: Oslo kongressenter
Adresse: Youngs gate 11
0181, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 10.12.2019
Praktiske henvendelser: Nasjonalt komp.senter for aldring og helse
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 80
Kurseier Nasjonalt komp.senter for aldring og helse

Priser

Deltaker: 3 700,-

Målgruppe

Kurset er særlig beregnet på spesialister og leger under spesialisering i geriatri, alderspsykiatri og nevrologi, samt psykologer.

Læringsmål

Kurset omhandler valg av kognitive tester, gjennomføring av testene og fortolkning av testprofilen. Kurset vil særlig være rettet mot utredning av demens og andre sykdommer som kan gi kognitive forstyrrelser hos eldre.

Kurskomite

Thale Kinne Rønqvist (Kursleder)
Carl Lennart Em Wetterberg (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Demenssykdommer
Geriatri: Valgfrie kurs: 15 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 15 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Demenssykdommer
Geriatri: Valgfrie kurs: 15 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 15 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 15 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt (33647)

Mandag 3. februar

08.30 Registrering, kaffe/te.
09.00 Velkommen.

Kursleder

09.05 Kognitiv testing - hva er det vi tester, og hvordan

gjør vi det?

09.45 Hva er normalt? Statistikk for amatører av en amatør.

Normer for kognitive tester.

10.30 Pause.
10.45 Vurdering av evnenivå - "intelligens".
11.30 Finmotoriske tester. Testing av oppmerksomhet og

konsentrasjonsevne. Tralltester, kanselleringstester.

12.30 Lunsj.
13.15 Testing av hukommelse. Noe hukommelsesteori.

Arbeidshukommelse og langtidshukommelse. Semantisk/epiodisk hukommelse. Gjenkalling/gjenkjenning.

13.45 Testing av verbal innlæring og hukommelse:

Ordlistetester (f.eks. CERAD 10-ordtest). Bildehukommelsestester (Kendrick object learning test. Recall of pictures test).

14.15 Pause.
14.30 Testing av visuell hukommelse. Semantisk hukommelse/

semantisk ordflytstesting.

15.30 Kasuistikker.

Tirsdag 4. februar

08.30 Vurdering av språkfunksjon.
09.15 Testing av visuelle evner (visuell gnosis, visuospatielle

og visuokonstruktive evner). Figurkopiering. Klokketest. Tolkning av bilder.

10.00 Pause.
10.15 Visuelle evner - forts. Herunder også regneevne.
11.00 Testing av eksekutive funksjoner. Mental tracking,

arbeidshukommelse (trailtester, kodningstester, "same-different"-tester). Fonologisk ordflytstesting. Begrepsdanning - abstraksjsonsevne. Mønsterdeteksjon. Logisk resonnering. Inhibering av impulser. Dømmekraft. Atferd i testsituasjonen.

11.30 Lunsj.
12.30 Testprofiler ved ulike typer av hjernedegenerative

sykdommer - som Alzheimers sykdom, Posterior kortikal atrofi, Demens med Lewy-legemer, Demens ved Parkinsons sykdom, Frontotemporal demens (atferdsvarianten), ulike typer progressiv afasi, Subkortikale skader.

13.15 Vurdering av testvaliditet, aggravering, manglende

samarbeid.

14.00 Pause.
14.15 Spesielle hensyn ved testing av personer med lite

skolegang og/eller fremmedspråklig bakgrunn.

15.00 Kasuistikker.
16.00 Slutt.