Program for Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt (33647)

Mandag 3. februar

08.30 Registrering, kaffe/te.
09.00 Velkommen.

Kursleder

09.05 Kognitiv testing - hva er det vi tester, og hvordan

gjør vi det?

09.45 Hva er normalt? Statistikk for amatører av en amatør.

Normer for kognitive tester.

10.30 Pause.
10.45 Vurdering av evnenivå - "intelligens".
11.30 Finmotoriske tester. Testing av oppmerksomhet og

konsentrasjonsevne. Tralltester, kanselleringstester.

12.30 Lunsj.
13.15 Testing av hukommelse. Noe hukommelsesteori.

Arbeidshukommelse og langtidshukommelse. Semantisk/epiodisk hukommelse. Gjenkalling/gjenkjenning.

13.45 Testing av verbal innlæring og hukommelse:

Ordlistetester (f.eks. CERAD 10-ordtest). Bildehukommelsestester (Kendrick object learning test. Recall of pictures test).

14.15 Pause.
14.30 Testing av visuell hukommelse. Semantisk hukommelse/

semantisk ordflytstesting.

15.30 Kasuistikker.

Tirsdag 4. februar

08.30 Vurdering av språkfunksjon.
09.15 Testing av visuelle evner (visuell gnosis, visuospatielle

og visuokonstruktive evner). Figurkopiering. Klokketest. Tolkning av bilder.

10.00 Pause.
10.15 Visuelle evner - forts. Herunder også regneevne.
11.00 Testing av eksekutive funksjoner. Mental tracking,

arbeidshukommelse (trailtester, kodningstester, "same-different"-tester). Fonologisk ordflytstesting. Begrepsdanning - abstraksjsonsevne. Mønsterdeteksjon. Logisk resonnering. Inhibering av impulser. Dømmekraft. Atferd i testsituasjonen.

11.30 Lunsj.
12.30 Testprofiler ved ulike typer av hjernedegenerative

sykdommer - som Alzheimers sykdom, Posterior kortikal atrofi, Demens med Lewy-legemer, Demens ved Parkinsons sykdom, Frontotemporal demens (atferdsvarianten), ulike typer progressiv afasi, Subkortikale skader.

13.15 Vurdering av testvaliditet, aggravering, manglende

samarbeid.

14.00 Pause.
14.15 Spesielle hensyn ved testing av personer med lite

skolegang og/eller fremmedspråklig bakgrunn.

15.00 Kasuistikker.
16.00 Slutt.