Program for Inspirasjonskonferansen 2019 (33648)

Torsdag 31. oktober

09.00 Registrering.
10.00 Keynotes:
 • Mental imagery and mental health. Emily Homes
 • Desire thinking: A new target in the treatment of alcohol use disorder. Marcantonio M. Spada
11.45 Pause.
12.00 Effectively dealing with challenges in the therapeutic

relationship in CBT. Cary Newman

13.00 Lunsj.
14.00 Workshop:
 • Worshop 1: Mental imagery in Cognitive Therapy. Emily Homes
 • Workshop 2: Conseptualisation, assessment and interruprion of desire thinking in alcohol use disorder. Marcantonio M. Spada
 • Workshop 3: Cogntive-Behavioral Therapy for borderline personality disorder. Cory Newman
 • Workshop 4: Kognitiv Miljøterapi - Hvordan utnytte de miljøterapeutiske mulighetene i endringsarbeid med ungdommer? Erfaringer fra en statlig barnevernsinstitusjon. Marit Lie Singsaas
 • Workshop 5: Atferdseksperiment. Leif Edward O. Kennair
15.30 Pause.
15.45 Workshop forts.

Fredag 1. november

08.30 Keynotes á 45 min:
 • Metacognitive therapy for alcohol use disorder. Marcantonio M. Spada
 • Becoming av virtuoso practitioner of CBT: The art within the science. Cory Newman
10.15 Pause.
10.30 4 dager som forandrer liv. Presentasjon av the Bergen 4-day Treament.

Gerd Kvale, Bjarne Hansen

11.30 Lunsj.
12.30 Workshop:
 • Workshop 6: Metacognitive Therapy for alcohol use disorder - An introduction to conseptualization and treatment from this novel perspective. Marcantonio M. Spada
 • Workshop 7: Integrative CBT for bipolar disorder. Cory Newman
 • Workshop 8: CBT ved lav selvfølelse. Neeta Myrseth Parmar
 • Workshop 9: Hvordan behandle engstelig ungdom ved bruk av intensiv eksponering og omfattende foreldre- og skole involvering: Erfaringer fra RISK-programmet. Åshild T. Håland
 • Workshop 10: Sinnemestring Brøseth-modellen: CBT i behandling av sinne og vold i nære relasjoner, og RCT-studie om effekt av behandling/Littsint.no - sinnemestring for foreldre i et folkehelseperspektiv. Merete Berg Nesset, Stig Jarwson, Steinar Sunde
15.30 Vel hjem.