Å møte barn og unge med selvmordstanker (33651)

Dato: 10. sep 2019
Sted: Universitetet i Agder
Adresse: Campus Kristiansand Gimlemoen 25, A4
4604, KRISTIANSAND S

NORGE
Praktiske henvendelser: Regionalt ressurssenter-vold -traume Sør (RVTS)
Maks antall deltakere 150

Priser

Deltaker: 750,-

Målgruppe

Leger, psykologer, ansatte i kommunale helse- og sosialtjenester, studenter.

Læringsmål

Økt kompetanse i møte med barn og unge som har selvmordstanker eller har opplevd selvmord i nettverket sitt.

Kurskomite

Torstein Garcia de Presno (Kursleder)
Jorunn Gjerdrem
Renate Grønvold Bugge
Unni Holbrook
Ane Holbæk
Stig Frode Lie
Anne Freuchen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Å møte barn og unge med selvmordstanker (33651)

Tirsdag 10. september

08.30 Registrering og kaffe.
09.00 Velkommen ved prosjektleder.

Torstein Garcia de Presno, rektor Sunniva Whittaker, UiA

Åpning ved Stortingsrepresentant Kari Henriksen, sekretær i Helse- og omsorgskomiteen

Presentasjon av Musikk og kunst-prosjektet på Abup.

09.35 "Hvorfor er det så vanskelig for voksne å spørre?"

Ane Ugaland Albæk, universitetslektor, Universitetet i Agder, PhD-kandidat, Universitetet i Bergen

10.30 "Barn som har opplevd vold i nære relasjoner - hva

trenger de fra skolen?". Sabreen Selvik, 1. amanuensis, Høgskolen i Vestfold

11.15 Lunsj.
12.00 "Hva ønsker barn av rusmisbrukere seg av voksne?"

Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere - BAR

13.00 Å snakke med barn og ungdom etter selvmord.

Magne Raundalen, barnepsykolog og bestefar

15.00 "Når barn sier de har selvmordstanker, hva gjør vi?"

Mogens Albæk, psykologspesialist/dr.philos, Statens Barnehus

15.45 Musikk fra Musikk- og kunst-prosjektet på ABUP.
16.00 Slutt.