Program for Å møte barn og unge med selvmordstanker (33651)

Tirsdag 10. september

08.30 Registrering og kaffe.
09.00 Velkommen ved prosjektleder.

Torstein Garcia de Presno, rektor Sunniva Whittaker, UiA

Åpning ved Stortingsrepresentant Kari Henriksen, sekretær i Helse- og omsorgskomiteen

Presentasjon av Musikk og kunst-prosjektet på Abup.

09.35 "Hvorfor er det så vanskelig for voksne å spørre?"

Ane Ugaland Albæk, universitetslektor, Universitetet i Agder, PhD-kandidat, Universitetet i Bergen

10.30 "Barn som har opplevd vold i nære relasjoner - hva

trenger de fra skolen?". Sabreen Selvik, 1. amanuensis, Høgskolen i Vestfold

11.15 Lunsj.
12.00 "Hva ønsker barn av rusmisbrukere seg av voksne?"

Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere - BAR

13.00 Å snakke med barn og ungdom etter selvmord.

Magne Raundalen, barnepsykolog og bestefar

15.00 "Når barn sier de har selvmordstanker, hva gjør vi?"

Mogens Albæk, psykologspesialist/dr.philos, Statens Barnehus

15.45 Musikk fra Musikk- og kunst-prosjektet på ABUP.
16.00 Slutt.