Alle kurs
ID. 33652

Somatisk helse ved psykiske lidelser- fra genetikk til klinikk -Gardermokurset i biologisk psykiatri

Informasjon

Kurset er rettet inn mot ferdige spesialister i psykiatri, og barne og ungdomspsykiatri, samt allmennmedisin.