Somatisk helse ved psykiske lidelser- fra genetikk til klinikk -Gardermokurset i biologisk psykiatri (33652)

Dato: 21. nov 2019
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Adresse: Hotellvegen 1
2061, GARDERMOEN

NORGE
Kurslokale: Gardermoen (3 minutter gange fra flyterminalen)
Påmeldingsfrist 06.10.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 6
Maks antall deltakere 160
Kurseier Norsk psykiatrisk forening

Priser

Lege: 2 995,-

Målgruppe

Kurset er rettet inn mot ferdige spesialister i psykiatri, og barne og ungdomspsykiatri, samt allmennmedisin.

Innhold

Norsk psykiatrisk forenings Utvalg for biologisk psykiatri inviterer som vanlig til sitt årlige kurs 3. torsdag i november på Gardermoen.

Tittel:  Somatisk helse ved psykiske lidelser- fra genetikk til klinikk

Temaoversikt

Ny genetisk kunnskap ved alvorlige psykiske lidelser og overlapp med somatiske sykdommer: fra konsept til klinisk nytte?

Oversikt over somatisk komorbiditet ved psykiske lidelser.  

Effekt av fysiske aktivitet og livsstilsutfordringer ved psykiske lidelser.

Behandling av kardiovaskulære risikofaktorer ved psykiske lidelser.

Somatisk komorbiditet ved psykiske lidelser, et internasjonalt perspektiv.

Presentasjon av forelesere

Ole A. Andreassen er spesialist i psykiatri, leder for Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og professor ved Universitetet i Oslo.Petter Andreas Ringen er spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege ved Avdeling døgnbehandling, Psykisk helsevern voksne ved Oslo universitetssykehus.

Andre opplysninger

Kursavgift/dagpakke (inkludert lunch, kaffe / te, pausemat): 2995,- må være betalt for deltagelse. Giro sendes ut etter påmelding / tildelt plass.

Kurskomite

Hedda Beate Soløy-Nilsen (Kursleder)
Rune Andreas Kroken (Kursleder)
Jeanette Brun Larsen
Torbjørn Elvsåshagen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Somatisk helse ved psykiske lidelser- fra genetikk til klinikk -Gardermokurset i biologisk psykiatri (33652)

Torsdag 21. november

09.00 Registrering
10.00 Økt kardiovaskulær risiko ved alvorlig psykisk lidelse:

Klinikknære intervensjoner og Hjertefrisk


Petter Andreas Ringen
10.45 Pause
11.00 Ny genetisk kunnskap ved alvorlige mentale lidelser

og overlapp med somatiske sykdommer: fra konsept til klinisk nytte?


Ole A. Andreassen
11.45 Lunsj
13.00 Somatic morbidity and mortality among individuals with severe mental disorders:

epidemiological studies

Heidi Taipale   

13.45 Pause
14.00 Managing cardiovascular risk for people with severe mental illnesses

Insights from research and practice”

David Osborn   

14.45 Pause
15.00 Effekt av høy-intensiv trening på fysisk utholdenhet ved schizofreni -

- preliminære funn fra en RCT


John B.A. Engh
15.45 Pause
16.00 Paneldebatt. Oppsummering/avslutning
16.45 Slutt