Program for Somatisk helse ved psykiske lidelser- fra genetikk til klinikk -Gardermokurset i biologisk psykiatri (33652)

Torsdag 21. november

09.00 Registrering
10.00 Økt kardiovaskulær risiko ved alvorlig psykisk lidelse:

Klinikknære intervensjoner og Hjertefrisk


Petter Andreas Ringen
10.45 Pause
11.00 Ny genetisk kunnskap ved alvorlige mentale lidelser

og overlapp med somatiske sykdommer: fra konsept til klinisk nytte?


Ole A. Andreassen
11.45 Lunsj
13.00 Somatic morbidity and mortality among individuals with severe mental disorders:

epidemiological studies

Heidi Taipale   

13.45 Pause
14.00 Managing cardiovascular risk for people with severe mental illnesses

Insights from research and practice”

David Osborn   

14.45 Pause
15.00 Effekt av høy-intensiv trening på fysisk utholdenhet ved schizofreni -

- preliminære funn fra en RCT


John B.A. Engh
15.45 Pause
16.00 Paneldebatt. Oppsummering/avslutning
16.45 Slutt