Alle kurs
ID. 33656

Geriatrisk høstmøte 2019

Informasjon

Leger i spesialisering i geriatri, indremedisin, nevrologi og sykehjemsleger (gammel ordning).