Alle kurs
ID. 33658

Akuttmedisin for legevaktpersonell

15-16. okt 2019

Skriv ut

Informasjon

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.