Alle kurs
ID. 33659

Akuttmedisin for legevaktpersonell

5-6. nov 2019

Skriv ut

Informasjon

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.