Akuttmedisin for legevaktpersonell (33659)

Dato: 5-6. nov 2019
Kurslokale: Legevakten, Aker sykehus, Trondheimsvn. 235
Praktiske henvendelser: Oslo kommunale legevakt
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Kurseier Oslo kommunale legevakt

Læringsmål

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.

Presentasjon av forelesere

Foredragsholdere og instruktører fra Allmennlegevakten, Legevakt Aker, Prehospital tjeneste OUS og Ahus.

Andre opplysninger

Kurset består av et nettkurs med kursprøve som må bestås før det oppmøtebaserte kurset over to dager med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon. Kursbevis mailes til e-mail: beate.nilsen@hel.oslo.kommune.no. Gebyret for nettkurset (250 kroner) refunderes av Helseetaten etter gjennomført oppmøtebasert kurs.

Vennligst oppgi HPR nummer, fullt navn, kommune du bor i, rolle (sykepleier, helsesekretær, lege).

*For legevaktpersonell som ikke er tilknyttet de kommunale legevaktene i Oslo er kursgebyret kr. 5000,-. Kursgebyret refunderes fra kommunen du bor i.

Kurskomite

Jan Arne Holtz (Kursleder)
Bjørn Sletvold
Beate Nilsen
Hege Karlsen
Elisabeth Koch
Hanne Sundt

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (33659)

Tirsdag 5. november

08.30 Oppmøte og registrering.
09.00 Velkommen.
09.15 Den akutt dårlige pasienten,
10.00 Pause.
10.15 Den akutt alvorlig skadde pasienten.
10.45 Akutt abdomen på legevakt.
11.30 Lunsj.
12.00 Ferdighetstrening. Stasjonstrening i fire grupper:
  •  Venetilgang 
  •  Luftveishåndtering
  •  Akuttundersøkelse og HHLR (HLR for helsepersonell med hjertestarter)
16.00 Slutt for dagen.

Onsdag 6. november

09.00 Det akutt syke barnet.
10.00 Scenariotrening i smågrupper:
  •  Akutt alvorlig tungpust hos voksen
  •  Hjertestans med AHLR
  •  Rusmiddelintoksikasjon
  •  Akutt sykt barn
  • Traume/kommunikasjon
  •  Sepsis  
12.00 Lunsj.
12.30 Scenariotrening i smågrupper forts.
16.00 Slutt.