Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (33659)

Tirsdag 5. november

08.30 Oppmøte og registrering.
09.00 Velkommen.
09.15 Den akutt dårlige pasienten,
10.00 Pause.
10.15 Den akutt alvorlig skadde pasienten.
10.45 Akutt abdomen på legevakt.
11.30 Lunsj.
12.00 Ferdighetstrening. Stasjonstrening i fire grupper:
  •  Venetilgang 
  •  Luftveishåndtering
  •  Akuttundersøkelse og HHLR (HLR for helsepersonell med hjertestarter)
16.00 Slutt for dagen.

Onsdag 6. november

09.00 Det akutt syke barnet.
10.00 Scenariotrening i smågrupper:
  •  Akutt alvorlig tungpust hos voksen
  •  Hjertestans med AHLR
  •  Rusmiddelintoksikasjon
  •  Akutt sykt barn
  • Traume/kommunikasjon
  •  Sepsis  
12.00 Lunsj.
12.30 Scenariotrening i smågrupper forts.
16.00 Slutt.