Alle kurs
ID. 33661

Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon

12-13. feb 2020

OUS - Ullevål

Skriv ut

Informasjon

Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for andre leger som arbeider med kreftpasienter.