Årsmøtekonferanse; Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (33663)

Dato: 30-31. okt 2019
Sted: Quality Hotel Saga, Tromsø
Adresse: Richard Withs plass 2
9008, TROMSØ

NORGE
Påmeldingsfrist 27.09.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 16
Maks antall deltakere 90
Kurseier Norsk foren. for rus- og avhengighetsmedisin

Priser

Deltaker: 3 500,-
Foreleser: 0,-

Viktig informasjon

Vedr. Hotellopphold:

De har reservert 50 enkle rom i 2 netter med innsjekk 29.10.

De som ønsker å bo på hotellet bestiller og betaler selv for oppholdet.  Merk at lunsj- og pauseservering (kr, 560 per dag) under selve arrangementet betales sommen med kursavgiften til alle. Dette for å imøtekomme de som ikke ønsker å bo på hotellet, bor privat etc. 

Prisen er 1095 kr inkludert frokost per enkeltrom og 1295 kr per dobbeltrom.

Rom frigis en mnd før ankomst, så alle må bestille selv rommet før 29.9

Fellesmiddag 30.10.

3-retters konferansemiddag, 370 kr per person. Bestilles ved påmelding og kommer på regning sammen med kursavgiften.

Målgruppe

Leger i utdanning og spesialister i Rus- og avehngighetsmedisin. Andre interesserte.

Kurskomite

Guri Spilhaug (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 14 t

Etterutdanning

Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 14 t

Program for Årsmøtekonferanse; Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (33663)

Onsdag 30. oktober

08.30 Åpning

Registrering

09.00 Velkommen til årsmøtekonferansen!

Guri Spilhaug, leder av NFRAM

09.10 Hilsen fra rusmedisin i Norden

Solja Niemelä, professor v Åbo universitetet, nestleder Finnish Society of Addiction Medicine

Ruspolitikk

10.00 Avkriminalisering,

 overlege Trine Funder Amundal , St Olavs hospital

11.00 Legalisering av cannabis, professor

 Jørgen Bramness, Norges arktiske universitet UiT

12.00 Buprenorfin depot i Finland,

 legespesialist i psykiatri, Antti Mikkonen, Åbo

13.00 Lunsj

Behandlingsmodeller

14.00 Behandling med psykedeliske legemidler,

 professor Jørgen Bramness, Norges arktiske universitet UiT

15.00 Ambulant team, erfaring fra Oslomodellen

 lege Krister Mostrøm, OUS

16.00 Modeller for samarbeid for å nå unge i risikosonen

 Paul Joachim Bloch-Thorsen, seksjonsoverlege, PBU, Helse Bergen

17.00 Gaming

 Paul Joachim Bloch-Thorsen, seksjonsoverlege, PBU, Helse Bergen

17.45 Slutt
20.00 Festmiddag i hotellets restaurant

Torsdag 31. oktober

Behandlingsmodeller

08.00 Nyheter i faget
08.30 Behandlingstilbud til den samiske befolkningen

 Anna Rita Spein, legespesialist i psykiatri, UNN, forsker v UIT/SANKS

09.30 Presentasjon av SANKS og forskningsprosjekter knyttet til dette

 Anna Rita Spein

10.30 Presentasjon av KVARUS

Sverre Nesvåg, forskningsleder, KORFOR, Helse Vest

11.30 Bruk av kognitive forsterkere – et nytt rusproblem?

 Svein Skjøtskift, legespesialist i psykiatri/ rus- og avhengighetsmedisin, Haukeland sykehus

12.30 Lunsj

Nyheter i faget

13.30 Heroinassistert behandling i Norge,

 professor Thomas Claussen, Oslo universitet

14.30 De reviderte LAR-retningslinjene

Christian Ohldieck, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

15.15 Avslutning
15.30 Slutt