Program for Årsmøtekonferanse; Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (33663)

Onsdag 30. oktober

08.30 Åpning

Registrering

09.00 Velkommen til årsmøtekonferansen!

Guri Spilhaug, leder av NFRAM

09.10 Hilsen fra rusmedisin i Norden

Solja Niemelä, professor v Åbo universitetet, nestleder Finnish Society of Addiction Medicine

Ruspolitikk

10.00 Avkriminalisering,

 overlege Trine Funder Amundal , St Olavs hospital

11.00 Legalisering av cannabis, professor

 Jørgen Bramness, Norges arktiske universitet UiT

12.00 Buprenorfin depot i Finland,

 legespesialist i psykiatri, Antti Mikkonen, Åbo

13.00 Lunsj

Behandlingsmodeller

14.00 Behandling med psykedeliske legemidler,

 professor Jørgen Bramness, Norges arktiske universitet UiT

15.00 Ambulant team, erfaring fra Oslomodellen

 lege Krister Mostrøm, OUS

16.00 Modeller for samarbeid for å nå unge i risikosonen

 Paul Joachim Bloch-Thorsen, seksjonsoverlege, PBU, Helse Bergen

17.00 Gaming

 Paul Joachim Bloch-Thorsen, seksjonsoverlege, PBU, Helse Bergen

17.45 Slutt
20.00 Festmiddag i hotellets restaurant

Torsdag 31. oktober

Behandlingsmodeller

08.00 Nyheter i faget
08.30 Behandlingstilbud til den samiske befolkningen

 Anna Rita Spein, legespesialist i psykiatri, UNN, forsker v UIT/SANKS

09.30 Presentasjon av SANKS og forskningsprosjekter knyttet til dette

 Anna Rita Spein

10.30 Presentasjon av KVARUS

Sverre Nesvåg, forskningsleder, KORFOR, Helse Vest

11.30 Bruk av kognitive forsterkere – et nytt rusproblem?

 Svein Skjøtskift, legespesialist i psykiatri/ rus- og avhengighetsmedisin, Haukeland sykehus

12.30 Lunsj

Nyheter i faget

13.30 Heroinassistert behandling i Norge,

 professor Thomas Claussen, Oslo universitet

14.30 De reviderte LAR-retningslinjene

Christian Ohldieck, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

15.15 Avslutning
15.30 Slutt