Alle kurs
ID. 33666

ADHD – diagnostikk og behandling hos ungdom og voksne

Informasjon

Kurset er søkt godkjent fra DNLF for barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, rus og avhengighetsmedisin, psykiatri og allmennmedisin. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet (6 timer) og av Sykepleierforbundet.

 

Påmeldingsavgift:        NOK 600,- (bindende påmelding)

 

Begrenset antall plasser.