Program for Maritim medisin. 22. etterutdanningsseminar (33668)

Fredag 18. oktober

10.00 Åpning.

Jan Sommerfelt-Pettersen, President i Norsk forening for maritim medisin

10.15 Sjøfartsdirektoratets time.

Leif Ove Mikkelsen, avdeling for fartøy og sjøfolk, Sjøfartsdirektoratet

10.45 Spørsmål og diskusjon.
11.00 NSMDMs time.

Jon Magnus Haga, Norsk senter for Maritim og Dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus

11.30 Spørsmål og diskusjon.
11.45 Risikofantasi - hvorledes forstå sjømannens situasjon

i et risikoperspektiv. Anthony Wagstaff, Flymedisinsk Institutt, Forsvarets Sanitet

12.15 Spørsmål og diskusjon.
12.30 "MS Viking Sky" - en katastrofe som såvidt ble unngått

og fort glemmes. Hva kan vi lære? Arne Ulven, forskningssjef, Norsk Senter for maritim medisin og dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus

13.00 Spørsmål og diskusjon.
13.15 Lunsj.
14.00 Gjennomgang av utfordrende maritimmedisinske

casus. Hege Sofie Imsen, overlege, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus og leder av Sjøfartsdirektoratets Fagnemnd

15.00 Spørsmål og diskusjon.
15.15 Psykologisk vekst - relevant for maritim medisin.

Andreas Espetvedt Nordstrand, psykolog/orlogskaptein, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets Sanitet

15.45 Spørsmål og diskusjon.
16.00 Maritim medisinsk historie sett fra Norge i anledning

foreningens 50 års jubileum. Jan Sommerfelt-Pettersen, spesialrådgiver, Norsk Senter for maritim medisin og dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus

16.30 Spørsmål og diskusjon.
16.45 Fra klinikken - lærerike casus fra Radio Medico.

Eirik Veum Wilhelmsen, overlege, Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, Haukeland universitetssykehus

17.15 Fra klinikken - lærerike casus fra Radio Medico forts.

Eirik Veum, overlege

17.45 Spørsmål og diskusjon.
18.15 Avslutning.

Jan Sommerfelt-Pettersen