Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin (33681)

Dato: 15-16. nov 2019
Sted: Vestre Viken HF
Kurslokale: Kongsberg sykehus
Praktiske henvendelser: Buskerud legeforening
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 50
Kurseier Buskerud legeforening

Priser

Deltaker: 3 700,-

Målgruppe

Leger som er spesialister for vedlikehold av spesialiteten, og de som skal bli spesialister i allmennmedisin. Kan også egne seg for leger som arbeider i sykehjem og annen virksomhet utenfor sykehus.

Læringsmål

Oppdatere relevante leger om hva som er nytt og hva som er relevant i laboratoriemedisin med hovedvekt på kjemi og mikrobiologi. Riktig prøvetaking og bedømning av prøvesvar. I tilegg kort om gynekologisk prøvetaking og billeddiagnostikk med vekt på relevante indikasjoner og kontraindikasjon bedømt ut fra evt. patologiske blodprøver.

Kurskomite

Peter Gottschalk (Kursleder)
Bess Margrethe Frøyshov
Roar Magne Bævre-Jensen
Hans-Gunnar Wear-Hansen
Kolbjørn Kasin

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Laboratoriemedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Laboratoriemedisin

Program for Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin (33681)

Fredag 15. november

08.45 Velkommen. Kaffe.

Kursleder

09.00 Utredning av tretthet og slapphet. Relevante

blodprøver. Jon Nordseth, Vestre Viken Bærum sykehus

10.00 Blodbank/immunologi.

Overlege Thomas Larsen Tietze, Vestre Viken HF Bærum

11.00 Nyrefunksjon. Infeksjonsparametra.

Overlege Trine Lauritsen, Vestre Viken Bærum

11.50 Pause.
12.00 Hematologi. Anemi utredning.

Overlege Hege Frøen, Vestre Viken Bærum

12.50 Thyreoidea.

Overlege, Vestre Viken Bærum

13.15 Lunsj.
14.00 Klinisk farmakologi. Polyfarmasi. Medikamentanalyser.

Overlege Elena Kvam, Vestre Viken Bærum

15.00 Allergologi.

Overlege Birgitte Seierstad, Vestre Viken Bærum

15.50 Litt felles mat.
16.10 Gynekologisk us m/cyologi.

Overlege Kennet Gundersen og patolog. Vestre Viken Kongsberg

17.00 Radiologi. Hva er nytt relevant i klinisk kjemi.

Henvisningsopplysninger. Overlege Harald Bergan, Vestre Viken HF

Lørdag 16. november

08.45 Velkommen. Kaffe.

Kursleder

09.00 Urindyrking - Nytteverdi og fallgruver.

Overlege Roar Bævre-Jensen, Vestre Viken HF

09.50 Pause.
10.00 Luftveisinfeksjoner - Diagnostiske muligheter vs

rasjonell praksis. Overlege, Maria Mathisen. Vestre Viken HF

10.50 Pause.
11.00 Antibiotikaresistens - Hvordan angår det deg?

Overlege, Janne Møller-Stray, Vestre Viken HF

12.00 Preanalytisk håndtering.

Bioingeniør,  Kristin Kvaal Hauglin, Vestre Viken HF

12.30 Diaré - Hvorfor det?

Overlege, Roar Bævre-Jensen, Vestre Viken HF

13.15 Lunsj.
14.00 Serologi - Muligheter og begrensninger.

Overlege Roar Bævre-Jensen, Vestre Viken HF

15.00 Evaluering. Neste års kurs.

Kursleder