Alle kurs
ID. 33690

Tren Endoskopiteamet (TET)

Informasjon

Gastroenterologer eller kirurger som arbeider med endoskopi og som driver, eller planlegger å drive, opplæring i endoskopi.