PREP 20 år i Norge. Jubileumsseminar (33692)

Dato: 3. sep 2019
Sted: Modum Bad
Adresse: Badeveien
3370, VIKERSUND

NORGE
Praktiske henvendelser: Modum Bad
Maks antall deltakere 100
Kurseier Modum Bad

Priser

Deltaker: 1 000,-

Målgruppe

Leger, psykologer, behandlere i 1. og 2. linjetjenesten, familieterapeuter.

Læringsmål

Andre opplysninger

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Program for PREP 20 år i Norge. Jubileumsseminar (33692)

Tirsdag 3. september

09.30 PREP 20 år i Norge.

 Jorunn Hole, leder ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter

09.35 Da PREP kom til Norge.

Berger Hareide og Per Arne Dahl, daværende ledere ved Modum Bads samlivssenter

10.00 Advances in the PREP approach over the last 20 years:

Examples from Research, Practice and International Dissemination. Howard Markman, professor i psykologi, University of Denver

11.00 Pause.
11.15 Forskning på PREP i skandinavisk kontekst.

Frode Thuen, professor i psykologi, Høgskolen i Bergen

12.00 Lunsj.
12.45 Kan kjærlighet læres? Erfaringer som PREP-kursleder gjennom 20 år.

Bjørk Matheasdatter, relasjonspedagog og parterapeut

13.15 Å utvikle nye intervensjoner: Hva er Par-sjekk?

Mattias Stølen Due, psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, København

14.00 Pause.
14.15 Fra teknikk til holdning: Hvordan bruke PREP-metodikk i terapeutisk setting?

Bente Barstad, psykologspesialist og leder for Familieavdelingen, Modum Bad Per Bjørnar Halås, familieterapeut og fagkoordinator ved Familieavdelingen, Modum Bad

14.45 «Samliv, unger og sånt …»

Lars-Ole Gjermundbo, familieterapeut i Familieavdelingen, Modum Bad

15.30 Slutt.