Program for Grunnkurs C, del 2: Allmennlegen og helsefremmende arbeid (33693)

Tirsdag 8. september

Program med forbehold om endringer

09.00 Barn-ungdom: Kan allergier forebygges.

Knut Øymar, overlege/professor, SUS

10.30 Pause.
10.45 Barn-ungdom: Vaksinasjonsprogram og reisemedisin.

Rolf Bergseth, fastlege, Klepp

12.15 Lunsj.
13.00 Smittevern - multiresistente bakterier og antibiotika forskrivning.

Preben Aavitsland, professor/kommuneoverlege, Arendal

14.30 Pause.
14.45 Førerkort - krav til helse og legemiddelbruk.

Roman Benz, ass.fylkeslege

Onsdag 9. september

08.30 Rus og avhengighet, tiltak for å oppdage rusmisbruk inkl. alkohol.

Sverre Nesvåg, forskningsleder, Torgeir Gilje Lid, fastlege/forsker

10.45 Pause.
11.00 Fastlegens rolle i forebyggende helsearbeid.

Dag Helge Rønnevik, forsker/kommuneoverlege

12.30 Lunsj.
13.30 Tuberkulose - overvåking og kontroll.

Trude Arnesen, overlege, FHI

15.00 Pause.
15.15 Suicid - tidlige signaler.

Ole Jøssang, psykiater

Torsdag 10. september

08.30 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Runar Johannessen, fastlege/kommuneoverlege

10.00 Pause.
10.15 Begreper brukt om helse og sykdom.

Geir Sverre Braut, professor

11.00 Lunsj.
12.00 Miljørettet helsevern.

Hans Petter Torvik, kommuneoverlege

13.30 Slutt.