Høstmøte 2019 - Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (33697)

Dato: 28-29. nov 2019
Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport
Adresse: Oslo Lufthavn, Henrik Ibsens veg
2060, GARDERMOEN

NORGE
Påmeldingsfrist 16.11.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 10
Maks antall deltakere 50
Kurseier Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Priser

Deltaker: 0,-
Foreleser: 0,-
Kurskomite: 0,-

Viktig informasjon

Ved påmelding må hver enkelt krysse av for hvilke dager man ønsker å delta. Dersom du ønsker å delta begge dager må du krysse av for både dag 1 og dag 2.

Ønsker du å delta ved middag dag 1, må du også krysse av for dette.

Det er ingen deltakeravgift, men deltakere må selv dekke reise og oppholdsutgifter. Det kan søkes om støtte fra Utdanningsfond etter gjeldende regler.

Abstrakt 

 

Gi beskjed ved påmelding om du ønker å sende inn abstrakt. Skriv beskjed inn i feltet: Informasjon til arrangør,  i påmeldingskjemaet.

Alle oppfordres til å sende inn abstrakt og elektronisk poster av pågående eller planlagt forbedringsarbeid innenfor samhandling, kvalitetsforbedring,

pasientsikkerhet, uønskede hendelser, kapasitet og ressursutnyttelse, arbeidsmiljø og risiko, kultur og ledelse

Abstraktet sendes på e-post innen 31. oktober til ida.bakke@nlsh.no.

 

Programkomiteen vil selektere blant innsendte abstrakt til

muntlig presentasjon (12 minutter til presentasjon og 3

minutter til spørsmål) og posterpresentasjon (elektronisk

poster med 5 minutter til presentasjon av inntil 3

slides/bilder).

Temaoversikt

 

TEMAER FOR ÅRETS HØSTMØTE

Forbedringsutdanning for leger

Forbedringskompetanse i ny LIS-utdanning

Posterpresentasjoner

Levelige organisasjoner

Ulykkeskommisjonen for helsevesenet – Gjør den en forskjell?

Uheldige hendelser, forbedringsarbeid og ledelse av pasientsikkerhet- erfaringer utveksles i grupper

Hvordan kan vi lære på TVERS i Helsevesenet

Pasientsikkerhetskultur og ledelse – styrenes kompetanse

Generalforsamling

Påmelding

Kurset har løpende påmelding, og plassene blir tildelt fortløpende. Dersom antall påmeldte overstiger antall plasser på kurset, før påmeldingsfristen er utløpt,  vil det bli satt opp venteliste.

Vi ønsker medisinstudenter velkommen og har reservert 6 plasser på konferansen til studenter. Studenter får dekket reise tur/retur og 1 hotellovernatting (reisepolicy er billigst mulig reise og maksbeløp som dekkes er opptil kr 5000 pr student). Reiseregning kan sendes inn etter konferansen.

Hotellinformasjon og -pris

Dersom du ønkser å overnatte på kurshotellet må du selv reservere rom ved å følge denne lenken;

https//weblink

 

Det er reservert et visst antall standard enkeltrom med frokost ved kurshotellet. Kr.1.490,- pr.person pr. natt. Rom reservasjonen betales av den enkelte direkte til hotellet.

 Bestilling må da gjøres senest 3 uker før (innen 6. november), etter det frigis
eventuelle rom som ikke har blitt booket. De som bestiller må da legge inn sitt eget kredittkort som garanti
og dette vil da bli belastet om vedkommende ikke kommer.

Deltakere kan søke støtte til reise og oppholdsutgifter fra Utdanningsfond, etter gjeldende regler.


 

Presentasjon av forelesere

Ida Waal Romuld, Seniorrådgiver, avdelingkvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

Susanne Ingebrigtsen, Overlege i nevrologi ved Nevro-/hud- og revmatologisk avdeling ved UNN Tromsø.

Legeundersøkelsen. Ellen Deilkås, Seniorforsker, Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus.

Åse Stavland Lexberg, Avdelingsoverlege, revmatologisk seksjon, VVHF, Drammen sykehus

Jørn Kippersund, fastlege, legevaktsjef.Mannen bak innbokskontroll og har jobbet med metodeformidling siden 2010. 

 

Pål Iden, Leder UKH, 

Tove Hanche-Olsen, General sekretær Norsk Pasientforening

Lege: Erfaringer med besøk fra/Hva har vi oppnådd med UKH Evt ?

Stig Harthug, Leder Seksjon Pasientsikkerhet, Helse Bergen

Hans Flaatten,  

Professor UiB/overlege, Kirurgisk Serviceklinikk HUS

Morten Pytte, Avdelingssjef Anestesi, Intensiv, Operasjon VVHF, Bærum sykehus 

Stener Kvinnsland, Styreleder SUS

Benjamin Storm, Ansatt-representant Nordlandsykehuset,overlege/spesialist i anestesiologi.

Andre opplysninger

Leger som ikke er medlem i:  Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,  oppfordres til å melde seg inn i foreningen.

Innmelding kan skje via denne lenken;

https://legenesforeningforkvalitetsfor.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

Abstrakt 

Gi beskjed ved påmelding om du ønker å sende inn abstrakt. Skriv beskjed inn i feltet: Informasjon til arrangør,  i påmeldingskjemaet.

Alle oppfordres til å sende inn abstrakt og elektronisk poster av pågående eller planlagt forbedringsarbeid innenfor samhandling, kvalitetsforbedring,

pasientsikkerhet, uønskede hendelser, kapasitet og ressursutnyttelse, arbeidsmiljø og risiko, kultur og ledelse

Abstraktet sendes på e-post innen 31. oktober til ida.bakke@nlsh.no.

 

Programkomiteen vil selektere blant innsendte abstrakt til

muntlig presentasjon (12 minutter til presentasjon og 3

minutter til spørsmål) og posterpresentasjon (elektronisk

poster med 5 minutter til presentasjon av inntil 3

slides/bilder).

 

 

Kurskomite

Eirik Søfteland (Kursleder)
Ida Bakke
Ellen Catharina Tveter Deilkås
Ellen Mollan
Olav Røise

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 10 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 10 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 10 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 10 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 10 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 10 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 10 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 10 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 10 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 10 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 10 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 10 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 10 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 10 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 10 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 10 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 10 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 10 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 10 t

Program for Høstmøte 2019 - Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (33697)

Torsdag 28. november

Programmet er med forbehold om eventuelle endringer

11.00 ÅPNING
Olav Røise

SESJON 1: FORBEDRINGSUTDANNING FOR LEGER

FORBEDRINGSABEID I NY LIS-UTDANNING

–kan vi styrke samhandlingen mellom tjenestenivåene?

Ordstyrer: Åse Stavland Lexberg

11.15 Hva er Forbedringsutdanning for leger

og fører det til at leger jobber med forbedringsarbeid? Erfaringer etter utdanning av fire kull.

Ida Waal Romuld

11.30 Et FUL prosjekt: Tryggere spinalpunksjon ved UNN, Tromsø
Susanne Gaarden Ingebrigtsen
11.50 Hvilke muligheter har leger til å arbeide med kvalitetsforbedring?

- Resultater fra Legeundersøkelsen.


Ellen Catharina Tveter Deilkås
12.10 Forbedringskompetanse i ny LIS utdanning

Hvordan bygge dette i primær og spesialisttjenesten?


Åse Stavland Lexberg
13.00 Lunsj
14.00 SESJON 2: POSTERPRESENTASJONER

Ordstyrer: Ida Bakke

TEMA: Forbedringsprosjekter i/forskning på:

  • Samhandling
  • Kvalitetsforbedring
  • Pasientsikkerhet
  • Uønskede hendelser
  • kapasitet og ressursutnyttelse
  • Arbeidsmiljø og risiko
  • Kultur, ledelse
16.00 Pause

SESJON 3: LEVELIGE ORGANISASJONER

Ordstyrer: Janecke Thesen

16.30 Å høre til en organisasjon - betydning i praksis
Jørn Tunheim Kippersund
17.00 Spørsmål og diskusjon
17.20 Pause

SESJON 4: ULYKKESKOMMISJONEN FOR HELSEVESENET

– vil den medføre en forskjell for pasientsikkerheten?

Ordstyrer: Olav Røise

17.30 INNLEGG

Pål Iden, Leder UKH, arbeidssted Status for arbeidet 

Tove Hanche-Olsen, General sekretær Norsk Pasientforening 

Lege: Erfaringer med besøk fra/Hva har vi oppnådd med UKH

18.15 Diskusjon
18.30 Pause
18.45 GENERALFORSAMLING 2019 I SPESIALFORENINGEN

1.Åpning av møtet ved leder

2.Godkjenning av innkalling og saksliste

3.Valg av ordstyrer/referent/kontrollør

4.Årsmelding- Årsregnskap 2019

5.Kontingent 2020

6.Budsjett 2020

7.Strategidokument for foreningens arbeid

 8.Saker fra styret

9.Innkomne saker

10.Valg

  1. Eventuelt
19.15 Slutt for idag.
20.00 Middag

Fredag 29. november

SESJON 5: UØNSKEDE HENDELSER/ FORBEDRINGER/LEDELSE AV PASIENTSIKKERHETSARBEID VI SELV HAR OPPLEVD

Ordstyrer Ellen Deilkås

08.30 Fremlegging av en uheldig hendelse eller en forbedring (5-10 min) som er selvopplevd i gruppe

Diskusjon i hver gruppe. Gruppene velger hver en eller to hendelser for presentasjon i plenum

09.15 Presentasjoner og diskusjoner i plenum
10.00 Pause

SESJON 6: HVORDAN LÆRE PÅ TVERS I HELSEVESENET?

Ordstyrer: Eirik Søfteland

10.15 Feil operasjon utført – Årsaksanalyse,

Stig Hartug

10.45 Spørsmål, diskusjon
11.00 Hvordan kan vi bli bedre til å lære PÅ TVERS i Helsevesenet,
Hans Kr. Flaatten
11.20 Spørsmål, diskusjon
11.35 Pause

SESJON 7: PASIENTSIKKERHETSKULTUR OG LEDELSENS KOMPETANSE

Ordstyrer: Ellen Deilkås

11.45 Styrenes kompetanse i pasientsikkerhet – presentasjon av en undersøkelse,
Morten Pytte
12.05 Hvordan vi arbeider med kvalitet og pasientsikkerhet
Stener Kvinnsland
12.20 Hvordan vi arbeider med kvalitet og pasientsikkerhet
Benjamin Stage Storm
12.35 Diskusjon
13.00 Lunsj
14.00 SLUTT OG VEL HJEM!