Alle kurs
ID. 33701

Nye behandlingsperspektiver ved psykoser

14. okt 2019

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Skriv ut

Informasjon

Primært leger og psykologer som arbeider med eller er interessert i psykoser.