Alle kurs
ID. 33704

Idrettsmedisinsk kurs trinn 2

16-20. sep 2019

NIMI Ullevaal

Skriv ut

Informasjon

Videreføring av Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 1. Skal gi ytterligere fordypning i idrettsmedisinske problemstillinger, blant annet veiledning om idrettsskadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse knyttet til idrett og reise med idrettsutøvere. Etter kurset skal legen kunne ha ansvar for idrettsmedisinsk service for utøvere og lag på alle nivå, og fysioterapeuten innen sitt fagfelt.