Alle kurs
ID. 33706

Exercise is medicine

Informasjon

Arbeidet med å fremme fysisk aktivitet som medisin krever en tverrfaglig tilnærming, derfor ønsker EIM Norge at fysioterapeuter, frisklivsentraler og annet helsepersonell fra legekontorer deltar på kurset.