Exercise is medicine (33706)

Dato: 21. nov 2019
Sted: Scandic Lillehammer
Adresse: Turisthotellvegen 6
2609, Lillehammer

NORGE

Målgruppe

Arbeidet med å fremme fysisk aktivitet som medisin krever en tverrfaglig tilnærming, derfor ønsker EIM Norge at fysioterapeuter, frisklivsentraler og annet helsepersonell fra legekontorer deltar på kurset.

Innhold

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

  1. Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: psykiske lidelser, kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).
  2. Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring (3 timer). Med praktiske øvelser

Temaoversikt

Vi har laget et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til å anbefale fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kursinnhold er delt i to 3 timers bolker:

Presentasjon av forelesere

Terje Halvorsen er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og autorisert som Idrettslege fra NIMF. Han har bl.a. arbeidet som sjeflege og administrerende direktør på Norsk idrettsmedisinsk institutt, og direktør for folkehelse i Stamina Group. Han har vært landslagslege i Håndballforbundet og Fotballforbundet. Terje er meget opptatt av temaet fysisk aktivitet og helse, og at mer helsepersonell tar i bruk fysisk aktivitet som forebygging og behandling innen helsevesenet.

Eivind Meland er utdannet allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på forebygging av hjerte- og karsykdom i flere tiår. Hovedfokus i forskningen i de siste 10-20 årene har vært på motivasjonens betydning for atferdsendring. Han har også deltatt aktivt som universitetslærer i utvikling av studentundervisning med kommunikasjon og motivasjon som fokus.

Andre opplysninger

Kursarrangør er Exercise is Medicine Norge.


Det er et 6 timers kurs med læringsmål om at kursdeltakerne etter gjennomført kurs skal ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kurset er gratis. Det blir servert gratis lunsj, kaffe, te og vann under kurset.

Ta kontakt med koordinator Fredrik Kristiansen på: fredrik.kristiansen@exerciseismedicine.no. Skriv navn og arbeidssted på påmeldingen.

 

 

 

Kurskomite

Terje Martin Halvorsen (Kursleder)
Eivind Meland (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 6 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 6 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 6 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Exercise is medicine (33706)

Torsdag 21. november

Helseeffekt av fysisk aktivitet med aktivisering

14.00 Introduksjon. Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og

anbefalinger. Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

Enkelte psykiske lidelser. 

Hjerte- og karsykdom.

15.15 Pause.
15.25 Muskel- og skjeletthelse.

Diabetes type 2.

Enkelte kreftlidelser.

16.30 Matpause.

Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

17.05 Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers

egne holdninger til endringer.

18.00 Prinsipper for endring/-stadiemodellen, tiltak i

ulike endringsfaser.

19.00 Verktøy som kan styrke motivasjon for endring.
20.00 Oppsummering og evaluering.