Program for Exercise is medicine (33706)

Torsdag 21. november

Helseeffekt av fysisk aktivitet med aktivisering

14.00 Introduksjon. Begrep, fysisk aktivitet, fysisk form og

anbefalinger. Sammenhengen fysisk aktivitet og helse.

Enkelte psykiske lidelser. 

Hjerte- og karsykdom.

15.15 Pause.
15.25 Muskel- og skjeletthelse.

Diabetes type 2.

Enkelte kreftlidelser.

16.30 Matpause.

Motivasjonsarbeid med praktiske øvelser

17.05 Hvordan skape en god arbeidsrelasjon? Om legers

egne holdninger til endringer.

18.00 Prinsipper for endring/-stadiemodellen, tiltak i

ulike endringsfaser.

19.00 Verktøy som kan styrke motivasjon for endring.
20.00 Oppsummering og evaluering.