Alle kurs
ID. 33711

Svimmelhet

Informasjon

Gå til nettkursportalen:

Som medlem

Ikke-medlem

Læringsmål

Modul 1

Å kunne gjøre rede for balansesystemets anatomi og fysiologi:
 • Å kunne angi otolittorganenes funksjon
 • Å kunne beskrive buegangenes funksjon
 • Å kunne beskrive  den vestibulokulære refleksen
Kjenne til ulike hovedgrupper av tilstander som forårsaker svimmelhet:
 • Å ha en oversikt over ulike vestibulære sykdommers patofysiologi og symptombilde
 • Være kjent med metoder for utredning og behandling av BPPV
 • Å ha en oversikt over nevrologiske årsaker til svimmelhet
 • Å ha en oversikt over funksjonelle eller psykiatriske årsaker til svimmelhet
 • Være kjent med medikamenter som kan forårsake svimmelhet
 • Kjenne vanligste former for svimmelhet hos barn
 • Kjenne vanligste former for svimmelhet hos eldre

Modul 2

 • Kunne ta opp en strukturert anamnese hos pasienter som oppsøker fastlegen eller legevakt på grunn av nyoppstått svimmelhet
 • Kunne gjennomføre klinisk undersøkelse ved nyoppstått svimmelhet
 • Kunne utføre nødvendige kliniske tester i utredningen 
 • Kunne behandle BPPV med Epleys manøver og Barbecues manøver.
 • Kunne diagnostisere vanlige årsaker til svimmelhet i allmennpraksis, på legevakt eller akuttmottak
 • Å kjenne røde flagg i utredningen av svimmelhet
 • Å kjenne indikasjoner for akutt innleggelse i sykehus og for å få utført MR eller CT
 • Kjenne til testen HINTS plus 

Modul 3

 • Kunne utrede kronisk svimmelhet i allmennpraksis
 • Kjenne indikasjoner for henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • Kjenne til prinsipper for rehabilitering og oppfølging ved langvarig svimmelhet

Redaksjon

Tekstforfattere 

Thomas Omdal, spesialist i allmennmedisin

Jan Erik Berge, lege i spesialisering i øre-nese-hals-sykdommer

 

Redaktører:
Stein Helge Glad Nordahl, spesialist i øre-nese-hals-sykdommer, professor ved Universitetet i Bergen

Frederik Kragerud Goplen, ph.d., overlege ved ØNH-avdelingen, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Marte Helene Bjørk, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin 1 ved Universitetet i Bergen,

Steinar Hunskår, spesialist i allmennmedisin, professor ved Universitetet i Bergen

 

Pedagog og prosjektleder: 

Ingrid Kjerschow Lohne, rådgiver, Utdanningsseksjonen, Legeforeningen