Bakvakt-kurset i akuttpediatri (33714)

Consultant course in acute pediatrics

Dato: 21-22. okt 2019
Sted: OUS - Rikshospitalet
Adresse: Sognsvannsveien 20
0372, OSLO

NORGE
Kurslokale: Institutt for Kirurgisk Forskning, OUS - Rikshospitalet og Utdanningssenteret, OUS - Ullevål.
Påmeldingsfrist 15.09.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 16
Maks antall deltakere 12
Kurseier Norsk barnelegeforening Den norske legeforening

Priser

Lege: 3 500,-

Målgruppe

Spesialister og vaktgående bakvakter i pediatri

Læringsmål

Sikre praktisk akuttkompetanse for nyfødt – og barnemedisin

Arbeidsmåter

Kurset vil ta for seg enkelte teknikker, prosedyrer og medisinske problemstillinger som bakvakter sjelden møter og derfor har behov for å friske opp. Rollen som teamleder ved behandling av kritisk syke barn og nyfødte vil også være et viktig fokus. Teknikker blir demonstrert av kurslærerne og følges av øvelse på modell (anesteserte dyr) og dukker. Første del av kurset varer ca. ½ dag og finner sted på Institutt for Kirurgisk Forskning, OUS - Rikshospitalet. Resten av kurset vil finne sted på Utdanningssenteret, OUS - Ullevål

Kurslitteratur

Deltagerne bør på forhånd ha gjort seg kjent med prosedyrekapitlene i lærebøker i neonatologi. Mer omfattende omtale finnes i: MacDonald MG, Ramasethu J, Rais-Bahrami K (red.) 2013 Atlas of procedures in neonatology 5th ed. Philadelphia, Wolters Kluwer Health*Lippincott Williams & Wilkins (tidligere utgaver kan også brukes). Det forutsettes at en har lest gjennom de ferskeste internasjonale retningslinjene for resuscitering av nyfødte og større barn på nrr.org. Bruk av akuttveileder i pediatri anbefales også

Andre opplysninger

Antall deltakere
For å kunne gi tett veiledning og tilstrekkelig øvelsesmulighet for den enkelte deltager er antallet deltagere begrenset til 12. Det er ønskelig at avdelingsledelsen er involvert i utvelgelse av kandidater.

Kursavgift
I tillegg til kursavgiften må hver deltager betale en avgift på kr. 4.000,- til delvis dekning av forbruksmateriell.

Lunsj kan kjøpes i sykehusenes kantiner. Deltagerne må selv ordne innkvartering.

Kurskomite

Thomas Rajka (Kursleder)
Jannicke Andresen

Godkjenninger

Videreutdanning

Anestesiologi: Valgfrie kurs: 16 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 16 t

Etterutdanning

Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 16 t

Program for Bakvakt-kurset i akuttpediatri (33714)

Mandag 21. oktober

Mandag på Institutt for kirurgisk forskning RH og Utdanningssenteret Ullevål

08.00 Navleakateter, arteriekran,

 intubering,thoraksdre, Intraossøs nål
Modell:navlesnor, human spedgris

13.00 Lunsj
14.00 Velkommen
14.15 BHLR bytte kompresjoner/ventilasjoner
14.30 BHLR
15.00 Demo intubering
15.15 Intubering i gruppe
15.45 Pause
16.00 Demo defib
16.45 AHLR praktisk

1 x 20 min scenario 1intub 2 bhlr 1 defib

10 min spørs/debrie

17.15 SLutt

Tirsdag 22. oktober

Tirsdag

 på Utdanningssenteret Ullevål

08.00 Velkommen!

Briefing dukker og utstyr *

08.25 Scenario 1 ( 1a og 1b)

Scenario 1 (4a og 4b)

09.15 Scenario 1 ( 1a og 1b)

Scenario 1 (4a og 4b)

10.00 Pause
10.15 Scenario 2 (2a og 2b)

Scenario 2 (5a og 5b

11.00 Scenario 2 (2a og 2b)

Scenario 2 (5a og 5b)

11.45 Lunsj
12.30 Inkl kort briefing av dukke

Scenario 3 (3a og 3b)

Scenarie 3 (6a og 6b)

13.15 Scenario 3 (3a og 3b)

Scenario 3(6a og 6b)

14.00 Pause
14.10 Scenario 4 (1a og 1b)

Scenario 4 (4a og 4b

14.35 Scenario 4 (2a og 2b)

Scenario 4 (5a og 5b)

15.10 Scenario 4 (3a og 3b)

Scenario 4 (6a og 6b)

15.55 Avslutning. Gruppeevaluering
16.00 Slutt