Kolposkopi UTSATT (33716)

Dato: 31. mar - 2. apr 2020
Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter
Adresse: Voksenkollveien 60
0790, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 31.01.2020
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 20
Maks antall deltakere 60
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 5 000,-

Målgruppe

Spesialister i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Læringsmål

Oppnå tilfredsstillende ferdigheter og kunnskap innen behandling av premaligne lidelser på cervix, vagina og vulva.

Delmål: Oppnå tilfredsstillende forståelse av grunnleggende prinsipper om HPVepidemiologi, celleforandringer på livmorhalsen, screening, primær- og sekundærforebygging av livmorhalskreft, kolposkopi, behandling av premaligne lidelser på cervix, vagina og vulva.

Kurslitteratur

Viktig å lese gynekologen år 2014 - årgang - utg 2. Om kolposkopi og celleprøvetaking.

https://screening.iarc.fr/atlascolpo.php

https://publications.iarc.fr/555

 

Andre opplysninger

Kursarrangør: Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk onkologi, Avdeling for gynekologisk kreft, Kvinne- og barneklinikken,OUS, Radiumhospitalet HF

Forberedelser til kurs. 

 

Vedr.: "Hus og mat". Rom er garantert fram til 1. mars. Etter det er det hvis det fprtsatt er rom ledig.

De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass.

Telefon: 23222450

e-post  breistein@soriamoria.no

Oppgi kursnavn ved bestilling.   

NB   Merk at kursets 3 dag (2. april) foregår på Radiumhospitalet!

Kurskomite

Ameli Tropé (Kursleder)
Ane Cecilie Dæhli Munk
Ingrid Baasland

Godkjenninger

Videreutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 20 t

Etterutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 20 t

Program for Kolposkopi UTSATT (33716)

Tirsdag 31. mars

Møteleder: Ameli Trope`

09.00 Registrering, kaffe
09.30 Velkommen, praktisk informasjon
Ameli Tropé
09.45 Epidemiologi og cervixcancer
Ameli Tropé
10.15 Normal cervix

Albert Singer

10.45 Pause
11.00 Cervix cytologi og histologi
Ane Cecilie Dæhli Munk
11.30 Unormal cervix

Albert Singer

12.30 Lunsj
13.30 Kolposkopi og terminologi ved cervixdysplasi. Strander/ Swede score. (Albert viser film)

Ameli Tropé og Albert Singer

14.15 Pause
14.30 Gruppedemonstrasjon 1.

3 grupper (13 i hver gruppe)

(10 min pause i midten)

v/ Ameli Tropé. Ane Cecilie Munk, Ingrid Baasland og Cecilia Kärberg

 

16.00 Slutt

Onsdag 1. april

Møteleder: Ane Cecilie Munk

09.00 HPV epidemiologi Inkl. 15 min diskusjon

Christine Jonassen

09.45 HPV vaksinasjon Inkl. 15 min diskusjon

Mari Nygård

10.30 Pause
10.50 Livmorhalsprogrammet. HPV testing
Ingrid Baasland
11.20 Behandling av celleforandringer

– hvem,hvordan? Hva finner vi og hva erser vi? Konisering, praktisk forberedelse


Ameli Tropé
11.55 CIN og risiko for prematur fødsel
Ane Cecilie Dæhli Munk
12.15 Lunsj
13.15 Video med behandling av cervixdysplasi og praktiske tips

Albert Singer

13.45 Kolposkopi og behandling av ACIS og mikroinvasiv cancer

Albert Singer

14.15 Pause
14.30 Gruppedemonstrasjon 2.

 3 grupper (13 i hver gruppe) (10 min pause i midten).

 • Ameli Tropé
 • Ane Cecilie Munk
 • Ingrid Baasland
 • Cecilia Kärberg
16.00 Pause
16.15 Diskusjon om forebygging

av livmorhalskreft og gynekologens rolle. Hvordan følger vi opp pasienter med celleforandringer? Hvordan følger vi opp pasienter  etter behandling? Kvalitetssikring av kolposkopi og behandling.

Hvilket ansvar har vi som gynekologer?


Ameli Tropé
16.40 Early age events in the causation of cervical neoplasia - a legal view

Talya Singer

17.00 Slutt

Torsdag 2. april

Møteleder: Ingrid Baasland

NB Radiumhospitet, Forskningsbygget, Montebello

 

08.45 Kaffe og registrering
09.00 Vanskelige tilfeller fra den kliniske hverdag :

- Unge kvinner

- Postmenopausale kvinner

- CIN hos gravide kvinner

v/ Ingrid Baasland/Cecilia Kärberg

09.45 Pause
10.00 Kolposkopi og histologi av VIN og VAIN
Ane Cecilie Dæhli Munk
10.45 Hvordan informerer vi kvinner om HPV,

 celleforandringer og behandling?


Ingrid Baasland
11.15 Lunsj
12.00 Gruppe demonstrasjon 3.

”Hands on” trening: praktisk demonstrasjon av diagnostikk og behandlingsteknikker samt utstyr. ”Kursprøve”.

(2 grupper)

 • Ameli Tropé
 • Ane Cecilie Munk
 • Albert Singer
 • Ingrid Baasland
 • Cecilia Kärberg
13.30 Pause
13.45 Gruppedemonstrasjon 4.

”Hands on” trening: praktisk demonstrasjon av diagnostikk og behandlingsteknikker samt utstyr. ”Kursprøve”.

(2 grupper)

 • Ameli Tropé
 • Ane Cecilie Munk
 • Albert Singer
 • Ingrid Baasland
 • Cecilia Kärberg
15.15 Oppsummering og Evaluering
 • Ameli Tropé
 • Ingrid Baasland
 • Ane Cecilie Munk
15.30 Slutt