Program for Kolposkopi (33716)

Mandag 9. november

Møteleder: Ameli Trope`

Program med forbehold om endringer.

09.00 Registrering, kaffe
09.30 Velkommen, praktisk informasjon
Ameli Tropé
09.45 Epidemiologi og cervixcancer
Ameli Tropé
10.15 Normal cervix

Albert Singer

10.45 Pause
11.00 Cervix cytologi og histologi
Ane Cecilie Dæhli Munk
11.30 Unormal cervix

Albert Singer

12.30 Lunsj
13.30 Kolposkopi og terminologi ved cervixdysplasi. Strander/ Swede score. (Albert viser film)

Ameli Tropé og Albert Singer

14.15 Pause
14.30 Gruppedemonstrasjon 1.

3 grupper (13 i hver gruppe)

(10 min pause i midten)

v/ Ameli Tropé. Ane Cecilie Munk, Ingrid Baasland og Cecilia Kärberg

 

16.00 Slutt

Tirsdag 10. november

Møteleder: Ane Cecilie Munk

09.00 HPV epidemiologi Inkl. 15 min diskusjon

Christine Jonassen

09.45 HPV vaksinasjon Inkl. 15 min diskusjon

Mari Nygård

10.30 Pause
10.50 Livmorhalsprogrammet. HPV testing
Ingrid Baasland
11.20 Behandling av celleforandringer

– hvem,hvordan? Hva finner vi og hva erser vi? Konisering, praktisk forberedelse


Ameli Tropé
11.55 CIN og risiko for prematur fødsel
Ane Cecilie Dæhli Munk
12.15 Lunsj
13.15 Video med behandling av cervixdysplasi og praktiske tips

Albert Singer

13.45 Kolposkopi og behandling av ACIS og mikroinvasiv cancer

Albert Singer

14.15 Pause
14.30 Gruppedemonstrasjon 2.

 3 grupper (13 i hver gruppe) (10 min pause i midten).

 • Ameli Tropé
 • Ane Cecilie Munk
 • Ingrid Baasland
 • Cecilia Kärberg
16.00 Pause
16.15 Diskusjon om forebygging

av livmorhalskreft og gynekologens rolle. Hvordan følger vi opp pasienter med celleforandringer? Hvordan følger vi opp pasienter  etter behandling? Kvalitetssikring av kolposkopi og behandling.

Hvilket ansvar har vi som gynekologer?


Ameli Tropé
16.40 Early age events in the causation of cervical neoplasia - a legal view

Talya Singer

17.00 Slutt

FELLES MIDDAG

Invitasjon sendes på e-post senere nærmere kursstart

Onsdag 11. november

Møteleder: Ingrid Baasland

09.00 Vanskelige tilfeller fra den kliniske hverdag :

- Unge kvinner

- Postmenopausale kvinner

- CIN hos gravide kvinner

v/ Ingrid Baasland/Cecilia Kärberg

09.45 Pause
10.00 Kolposkopi og histologi av VIN og VAIN
Ane Cecilie Dæhli Munk
10.45 Hvordan informerer vi kvinner om HPV,

 celleforandringer og behandling?


Ingrid Baasland
11.15 Lunsj
12.00 Gruppe demonstrasjon 3.

”Hands on” trening: praktisk demonstrasjon av diagnostikk og behandlingsteknikker samt utstyr. ”Kursprøve”.

(2 grupper)

 • Ameli Tropé
 • Ane Cecilie Munk
 • Albert Singer
 • Ingrid Baasland
 • Cecilia Kärberg
13.30 Pause
13.45 Gruppedemonstrasjon 4.

”Hands on” trening: praktisk demonstrasjon av diagnostikk og behandlingsteknikker samt utstyr. ”Kursprøve”.

(2 grupper)

 • Ameli Tropé
 • Ane Cecilie Munk
 • Albert Singer
 • Ingrid Baasland
 • Cecilia Kärberg
15.15 Oppsummering og Evaluering
 • Ameli Tropé
 • Ingrid Baasland
 • Ane Cecilie Munk
15.30 Slutt