Smerter fra viscera og ansikt/kjeve,smerter hos barn,eldre, ved og etter kreft (33723)

Dato: 13-15. nov 2019
Sted: Scandic Hotell Solli
Adresse: Parkveien 68
0202, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 27.10.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 22
Maks antall deltakere 30
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 5 000,-
Ikke lege: 10 000,-

Målgruppe

Leger som ønsker økt kompetanse i smertemedisin

Læringsmål

Basal fysiologi og kliniske forhold ved vicerale smerter, hvordan barn utrykker smerte, evaluering, samhandling med familien og behandling. Smerter ved kreft, og etter kreftbehandling, palliasjon, smerter hos eldre med utfordringer ved polyfarmasi. Årsaker og behandlingsmuligheter ved temperomandibulære smerter.

 

Andre opplysninger

Lunsj og pauseservering kr.350,- pr person pr dag vil bli fakturert sammen med kursavgiften.

Kurskomite

Unni Merete Kirste (Kursleder)
Tone Høivik (Kursleder)
Mirela Slomic (Kursleder)
Per Torgny Hansson

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 22 t, GJELDER EMNE: Smertemedisin
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 22 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 15 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 22 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 22 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 22 t, GJELDER EMNE: Smertemedisin
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 22 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 22 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 15 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 22 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 22 t

Kompetanseområde

Smertemedisin: Obligatoriske kurs: 22 t

Program for Smerter fra viscera og ansikt/kjeve,smerter hos barn,eldre, ved og etter kreft (33723)

Onsdag 13. november

Viscerale smerter, TMD

10.00 Velkommen

Praktiske opplysninger, gjennomgang av kursets målsetting.

10.15 Trippelkasuistikk: Akutte magesmerter hos fastlegen, legevakten og sykehuset

Illustrasjon på problemene med å bestemme organ, skille akutt og kronisk residiverende.

Differensial diagnostikk og håndtering av situasjonen i ulike faser.

11.15 Pause
11.30 Fortsetter kasuistikken - i kronisk fase
12.30 Lunsj
13.15 Viscerale smerter

Basal fysiologi ved viscerale smerter

13.45 Pause
13.50 Medikamenter og ikke medikamentelle behandlingsalternativer ved

ikke-maligne langvarige smertetilstander i abdomen.

Nerve entrapment, IBS, kronisk blæresmerte, endometriose. Hvilken effekt kan man vente ved dietter på tarm og blære. Hormonell behandling, kirurgi, opioider. mm

14.50 Pause
15.00 Temperomandibulære smerter

Hva er det, hva kan det være. Gule flagg. Hjelp til å sortere.

16.05 TMD forsatt

Hvilke terapeutiske tilbud har vi for disse pasientene.

17.00 Slutt for idag

Torsdag 14. november

Smerter hos barn, søvnproblemer ved langvarige smerter

08.10 Smerter hos barn

Tilnærming til ulike smertetilstander

08.25 Residivernede magesmerter hos barn
09.15 CRPS hos barn og ungdom

Epidemiologi, diagnostikk og behandling. Tilnærming til ulike aldre.

10.00 Pause
10.15 Hodepine hos barn

Hva er hodepine-hva er "noe annet". Hvem skal ha medikamenter-hvem skal ha spesialist-alternative behov og løsninger.

11.05 Hvordan utrykker barn i ulike aldre smerter og hva er det de ønsker å si
11.50 Lunsj
12.40 Psykologisk lindring av frykt og smerter
13.30 Medikamentell behandling av akutt smerte hos barn

Ved skade, kirurgi og prosedyrer

14.30 Pause
14.45 Søvn og smerte

Epidemiologi, effekt av søvnmangel, behandling

15.30 Oppsummering og evaluering
16.00 Slutt dag 2

Fredag 15. november

Smerter hos eldre. Smerte- og symptomlindring ved kreftsykdom, palliativ behandling

08.15 Orientering om dagens program
08.25 Symptomlindring ved kreftsykdom

Med vekt på smertelindring

09.05 Smerter ved kreftsykdom:

Vurdering og behandling langvarige smerter hos "kreftoverleverne"

Effekt av cytostatika, stråling,  kirurgi, metastaserende sykdom. Behandlingsmuligheter.

09.50 Pause
10.05 Smerter og ledsagende plager ved kreftsykdom
11.05 Palliasjon i primærhelsetjenesten og på sykehus

Hjemme, sykehjem, spesialavdeling, med vekt på problemstillinger ved smertebehandling

12.00 Lunsj
13.15 Eldre og langvarig smerte

Prevalens – hva slags – funksjonseffekt, evaluering ved kognitiv svikt

14.00 Polyfarmasi og interaksjoner ved behandling av smerter

Spesielle behov ved multiple sykdommer med behandlingsbehov.

14.35 Ikke-medikamentelle behandlingsmetoder hos eldre
15.05 Pause
15.20 Kulturelle uttrykksformer for smerte
16.10 Oppsummering og evaluering
16.30 Slutt