Alle kurs
ID. 33725

Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt

16. sep 2019

Thon Hotell Jølster i Skei

Skriv ut

Informasjon

Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling. Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i følge skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler. Det vil være integrerte kasuistikker under hvert tema. Det blir utdelt kurshefte på ca. 70 sider.