Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt (33725)

Dato: 16. sep 2019
Sted: Thon Hotell Jølster i Skei
Praktiske henvendelser: Sogn og Fjordane legeforening
Maks antall deltakere 40

Priser

Deltaker: 2 700,-

Læringsmål

Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling. Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i følge skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler. Det vil være integrerte kasuistikker under hvert tema. Det blir utdelt kurshefte på ca. 70 sider.

Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 2700,-. I tillegg kommer obligatorisk dagpakke på kr. 490,- inkl. varm lunsj. 

Når man er LIS1 skal arbeidsgiver betale kursavgifter. Avklar dette med din leder.

Kursavgiften betales til: Sogn og Fjordane legeforening v/kasserer Jan Ove Tryti, Stedjeflåten 8, 6856 Sogndal, konto nr. 3785.09.51978.

Kurskomite

Bjarne Storset (Kursleder)
Helge Strømskag

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t

Program for Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt (33725)

Mandag 16. september

08.45 Kaffe, rundstykker.
09.00 Velkommen. Orientering om kurset. Presentasjonsrunde.

Audun Hammer

09.10 Råd for optimalt utbytte av lokal veiledning for LIS1.

Basert på evaluering. Bjarne Storset

09.25 Legevakt. Avtaler - transport - bakvakt - lønn -

særavtalen - rettigheter. Bjarne Storset

09.35 Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper.

Bjarne Storset

10.10 KKontakt-takster og avgrensning mellom disse.

Sykebesøk kveld. Bjarne Storset

10.35 Takst v/legemiddelgjennomgang - tolk - møter.

Bjarne Storset

10.45 Prosedyretakster.
11.15 Prosedyretakster forts.
12.15 Diabetes - 612 a/b - kroniske alvorlige sykdommer.

Bjarne Storset

13.00 Lunsj.
13.40 Logistikk - smarte tips for kvalitet og effektiv drift.

Bjarne Storset

14.30 Laboratorietakster - EKG - spirometri.

Bjarne Storset

14.35 Helfo-takster - forsikringstakster - etc.

Bjarne Storset

15.00 Legen som selvstendig næringsdrivende. Regelverk

mht regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag. Helge Strømskag

16.00 Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring

i allmennpraksis. Kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. Goodwill, kommunale avtaler. Fordeling av kostnader. Helge Strømskag

16.50 Evaluering - slutt.

Audun Hammer