Alle kurs
ID. 33728

Kriser i allmennpraksis

Informasjon

Allmennleger og universitetslektorer som veileder - eller planlegger å veilede - medisinstudenter, turnusleger og yngre kolleger. Kurset er åpent for alle, men universitetslektorer som tar i mot studenter fra UiB i 6 ukers praksis får dekket kursavgiften. Kurset inngår som en del av kontakten mellom universitetet og universitetslektorene.