Alle kurs
ID. 33730

Veiledningspedagogikkseminar: Grunnleggende relasjonell forståelse. Del 1

Grunnleggende relasjonell forståelse utgjør de første 40 timene av psykoterapiveiledningen.

Informasjon