Akuttmedisin for legevaktpersonell (33732)

Dato: 26-27. nov 2019
Kurslokale: Ålesund Medisinske Senter, Åsesvingen 16, 6017 Ålesund
Maks antall deltakere 36

Priser

Deltaker: 5 000,-

Målgruppe

Leger og annet helsepersonell ansatt ved legevakt.

Læringsmål

Følger rammeplanen til Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin.

Presentasjon av forelesere

Instruktører og forelesere:

Tor-Johannes Stray Slørdahl. Ortoped.
Dani Rodian. Lege i spesialisering, indremedisin.
Solveig Kristin Kjerstad. Anestesisykepleier.
Ulrika Sewerin. Anestesisykepleier.
Eivind Berg. Anestesisykepleier.
Ann Kristin Halse.Intensivsykepleier.
Ronald Båtnes. Intensivsykepleier.

 

Andre opplysninger

Simcare har fått konseptgodkjenning fra Helsedirektoratet til å gjennomføre dette kurset.

Kurskomite

Ronald Båtnes (Kursleder)
Tom Willy Christiansen
Kirsten Rasmussen
Frode Lindseth
Maria Bollingmo

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (33732)

Tirsdag 26. november

09.00 Velkommen.
09.10 Prehospital undersøkelse primær og sekundær

undersøkelse av skadd pasient. Kommunikasjon og samarbeid i den akuttmedisinske kjeden. Tor-Johannes Stray Slørdahl. Spesialist i ortopedisk kirurgi

10.15 Kaffe og frukt.
10.15 Undersøkelse av akutt og alvorlig sykt barn.

HLR-prosedyrer spebarn og barn. Ulrika Sewerin. Anestesisykepleier og Ann Kristin Halse. Intensivsykepleier

11.00 Øvelser og trening i grupper/team.
 • Kliniske undersøkelser av barn. HLR – trening.
  Sikring av luftveier – ventilering.
 • AHLR/DHLR – Voksne. Sikring av luftveier –
  ventilering.
 • Intravenøs/intraossøs tilgang. Væskebehandling
  ved medisinske tilstander og traumer. Bruk av
  nødnett.
 • Systematisk A-B-C-D-E undersøkelser (primær og
  sekundær).
12.00 Lunsj.
12.30 Deløvelser.
12.45 Øvelser og trening.
13.45 Øvelser og trening.
14.45 Kaffe og kake.
15.00 Øvelser, takk for i dag.

Onsdag 27. november

09.00 God morgen!
09.05 Sepsis. Tidlig identifisering og behandling.

Dani Rodian, lege i spesialisering, indremedisin

 

10.00 Kaffe og frukt.
10.15 Trening og øvelser.
11.15 Trening og øvelser.
12.15 Lunsj.
13.00 Trening og øvelser.
14.00 Kaffe, kaker og quiz.
14.30 Trening og øvelser.
15.30 Evaluering og vel hjem.