Grunnkurs i behandling av traumer og suicidalitet i døgnavdeling (33735)

Dato: 22-23. okt 2019
Kurslokale: Regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo
Praktiske henvendelser: RVTS - Regionalt ressurssenter
Kurseier RVTS - Regionalt ressurssenter

Priser

Deltaker: 1 200,-

Målgruppe

Behandlere og miljøpersonell i døgnavdeling.

Læringsmål

Kurskomite

Hilde Pentzen (Kursleder)
Arabella Nulla (Kursleder)
Tone Bovim (Kursleder)

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 18 t

Program for Grunnkurs i behandling av traumer og suicidalitet i døgnavdeling (33735)

Tirsdag 22. oktober

09.00 Introduksjon.

Spesielle utfordringer ved arbeid med traumer og suicidalitet i døgnavdeling. 

Hilde Pentzen, Arabella Nuila og Tone Bovim

10.15 Traumeforstålse,

Arabella Nuila

11.15 Traumeforståelse forts.
12.00 Lunsj.
12.45 Traumeforståelse forts.
13.30 Pause.
13.45 Traumeforståelse forts.
14.45 Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser.

Hilde Pentzen

Onsdag 23. oktober

09.00 Generelt om traumebehandling,

Hilde Pentzen

09.00 Fenomenforståelse suicidalitet,

Tone Bovim

10.15 Psykoedukasjon, mestringsferdigheter og reguleringsarbeid.

Hilde Pentzen

10.15 Selvmordsforebyggende tiltak under og i etterkant av

døgninnleggelse. Tone Bovim

11.00 Pause.
11.15 Psykoedukasjon forts.
11.15 Selvmordsforebyggende tiltak forts.
12.00 Lunsj.
12.45 Psykoedukasjon forts.
12.45 Selvmordsforebyggende tiltak forts.
13.45 Eksponering, restrukturering og integrering.

Arabella Nuila

13.45 Miljøterapeutiske utfordringer. Hjelperens perspektiv.

Implementering. Samarbeid. Hilde Pentzen, Arabella Nuila og Tone Bovim

14.45 Miljøterapeutiske utfordringer forts.

Torsdag 24. oktober

15.30 Slutt.