Program for Emnekurs i hodepine (33742)

Onsdag 5. februar

08.15 Introduksjon - mål med kurset.

Diagnostikk/utredning/klassifikasjon av hodepine. Hodepine-epidemiologi (GBD). Tine Poole, all.praktiker og Aud Nome Dueland, nevrolog

09.00 Pause.
09.05 Kliniske undersøkelser/faresignaler.

Dueland

09.50 Pause.
10.00 Diagnostikk av viktige hodepiner: Migrene.

A.N. Dueland, A.C. Poole

10.45 Pause.
10.50 Tensjonstypehodepine. Hvordan skille TTH og migrene.

Poole og Dueland

11.35 Lunsj.
12.20 Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) og andre viktige sekundære hodepiner.

Poole og Dueland

13.50 Pause.
14.00 Andre viktige primær hodepiner.

Dueland

14.45 Pause.
14.50 Kasuistikker - diskusjon.

A.N. Dueland, A.C. Poole

Torsdag 6. februar

08.15 Ny kunnskap om patofysiologi ved migrene.

Dueland

09.00 Pause.
09.05 Behandlingsprinsipper ved hodepinesykdommer:

Ikke-medikamentelle behandlinger. Poole 

09.50 Pause.
10.00 Medikamentell behandling av migrene, nye og gamle medikamenter.

Poole

10.45 Pause.
10.50 Behandling av kronisk migrene.

Dueland

11.35 Lunsj.
12.20 Behandling av MOH.

Poole

13.05 Pause.
13.10 Kvinner og migrene.

Poole og Dueland

13.55 Pause.
14.10 Barn og hodepine.

Poole

14.50 Når skal pasienten henvises? Diskusjon.

Poole og Dueland

15.35 Slutt.