Alle kurs
ID. 33748

Fall. Årsker til fall, forebygging av fall, osteoporose hos eldre, svimmelhet og ekstrapyramidale bivirkninger og delir

17. okt 2019

Skriv ut

Informasjon

Sykehjemsleger, turnusleger, fastleger.