Program for Emnekurs i MUPS (Medisinsk uforklarte plager og symptomer) (33751)

Mandag 3. februar

08.15 Hva er MUPS?

Aase Aamland, ass.fylkeslege, Agder

09.00 Pause.
09.05 Stressmedisin/biopsykososiale forståelsesmodeller.

Anja Hansgaard, psykiater, Stavanger DPS

09.50 Pause.
10.00 Hvordan få fram sterke sider hos pasienter med MUPS?

Ingjerd Jøssang

10.45 Pause.
10.50 Brukermedvirkning og pasientsentrerthet - har

pasient alltid rett? Aase Aamland

11.35 Lunsj.
12.20 Irritabel tarmsyndrom.

Sverre Litleskare, PhD/stipendiat, UNI Research Helse Bergen

13.05 Irritabel tarmsyndrom - kasuistikk og litt om

fæcestransplantasjon? Giardia i Bergen. Sverre Litleskare

13.50 Pause.
14.00 Overutredning - overdiagnostikk.

Aase Aamland

14.45 Pause.
14.50 Hjelpsomme strategier i møte med pas med MUPS.

Peter Prydz, Aase Aamland

Tirsdag 4. februar

08.15 CFS/ME - presentasjon og kasuistikk.

Peter Prydz

09.00 Pause.
09.05 CFS/ME - presentasjon og kasuistikk.

Peter Prydz

10.00 Recovery Norge - Hva gjorde syk og hva gjorde frisk?
10.45 Pause.
10.50 NAV, MUPS og legen.

Stein Nilsen, spes. i allmennmedisin/PhD

11.35 Lunsj.
12.20 Fibromyalgi - inkl. kasuistikk.

Peter Prydz

13.05 Pause.
13.10 Fibromyalgi - inkl. kasuistikk.

Peter Prydz

13.55 Pause.
14.05 Miniseanse om aktuell forskning, oppsummering,

spørsmål og gruppearbeid. Ingjerd Jøssang, Ingunn Leber og Peter Prydz

14.50 Hva kan jeg ta med hjem fra kurset til møtet med en

spesiell pasient? 

15.35 Slutt.