Klinisk emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger (33752)

Dato: 8-9. nov 2019
Sted: Torbjørnrud Hotell
Påmeldingsfrist 01.11.2019
Praktiske henvendelser: Buskerud legeforening
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Kurseier Buskerud legeforening

Målgruppe

Allmennpraktiserende leger/sykehjemsleger.

Læringsmål

Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 3500,-. Betales til kurskomiteen i Buskerud legeforening v/Hans Gunnar Wear-Hansen, konto nr. 2200.27.61010.

Kurskomite

Oddmund A. Nestegard (Kursleder)
Pål Steiran
Mette Christin Lerfaldet
Inger Helene Lyngstad
Toril Bøyum

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Geriatri

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Geriatri

Program for Klinisk emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger (33752)

Fredag 8. november

09.00 Registrering/åpning.

Kursleder

09.20 Utfordringer med geriatriske pasienter. Kasuistikker,

polyfarmasi. Hvor begynner vi? Allmennpraktiker Gaute Guttormsen

10.05 Polyfarmasi sett fra psykiatriens ståsted. Hvordan

rydde forsvarlig? Overlege Kari Robertsen, Ringerike DPS

10.35 Kaffepause.
10.50 Samhandling om psykogeriatriske pas. inn og ut av

sykehus. Robertsen

10.55 Delir hos eldre.

Overlege Christian Skari, Ringerike sykehus

11.40 Førerkortvurdering.

Representant for Fylkesmannen i Viken

12.25 Lunsj.
13.30 Kognitiv svikt og carotis plakk.

Overlege Håkon Ihle Hansen, geriatrisk seksjon, Bærum sykehus

Kronisk iskemi og takunære infarkter som bifunn på cerebral CT - hva gjør vi? Ihle-Hansen

15.00 Akutte ischemier.

Overlege/stipendiat Jørgen Ibsen, med.avd, Ringerike sykehus

15.45 Kaffepause.
16.10 Hjertesvikt - atrieflimmer, coronare bilyder. Når og

hvordan behandle/henvise og hvordannår seponere medisiner? LIS-lege Halvor Guttormsen, med.avd, Ringerike sykehus

16.55 Nyresvikt og diabetes. Hva er god nok behandling?

Nefrolog

17.40 KOLS behandlingsnivå hos eldre. HLR-vurdering.

Overlege Hedi Ranfelt, med.avd, Ringerike sykehus

19.30 Middag.

Lørdag 9. november

07.00 Frokost.
08.30 Infeksjoner og antibiotikabruk hos eldre.

Overlege Lars Thoresen, med.avd, Ringerike sykehus

09.15 Polyfarmasi hos typiske geriatriske pasienter.

Overlege Anders Bugge, geriatrisk seksjon, Bærum sykehus

Smertebehandling og palliasjon i geriatrien. Anders Bugge

10.45 Kaffepause.
11.00 Bruk av KAD. Hva fungerer og hvilke utfordringer ser vi?

Legevaktsoverlege Birgit Høva, Ringerike kommune

11.45 Evaluering/avslutning.