Alle kurs
ID. 33753

Kontaktmøte 2020 for godkjente psykoterapiveiledere Psykoterapiens plass i den nye LiS utdanningen, innspill og erfaringer

Informasjon

Veiledere i psykoterapi for LiS 3 i psykiatri. I tillegg evt andre spesialister i psykiatri med spesiell interesse for psykoterapiveiledning eller som er i gang med veilederutdanning.