Alle kurs
ID. 33754

Modum-Bad konferansen 2019: Traume-overlevere i arbeid og skole. Hva er gode tiltak for best mulig nkludering av mennesker med relasjonstraumer?

Informasjon

Leger, psykologer, behandlere i første- og andrelinjetjeneste, behandlere innen helse/sosial/omsorg, ledere, lærere.