Alle kurs
ID. 33903

Trygdemedisin - Hvordan integrere innvandrere i arbeid?

Informasjon

Spesialister og leger under spesialisering i allmennmedisin, arbeidsmedsiin, fysikalsk medisin, samfunnsmedisin i tillegg rådgivende overleger i NAV og psykologer som arbeider i NAV.