Alle kurs
ID. 33907

Obligatorisk kurs i akuttmedisin - del 2. Oppdalsuka 2020

Informasjon

Nettkurset: Du må dokumentere at nettkurset (del 1) er gjennomført før del 2 kan gjennomføres. Administrasjonsgebyr for kurset er kr. 250,- per deltaker. Kommunene kan søke om å få gebyret dekket av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin. 

Påmelding til nettkurset: http://uni.no/nb/uni-helse/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/nettkurs-i-akuttmedisin-for-legevaktpersonell/

Kursbevis: Kurset tas via NKLMS læringsportal. Kursbevis for del 1 må forevises før kursstart av del 2.