Alle kurs
ID. 33912

Utviklingsforstyrrelse, cerebral parese, medisinske og juridske utfordringer ved tvangsbehandling, samtykkekompetanse ved utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemming

Informasjon

Spesialister og leger i utdanning innen nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og allmennmedisin.